Vertrouwen is een van de uitgangspunten van Westeinder Assuradeuren B.V. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt.

Wat verstaan wij onder fraude?

Fraude is een vorm van bedrog.

Zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Specifiek voor de verzekeringsbranche is fraude volgens ons bedrog of het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopfacturen.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe sporen wij fraude op?

 • Verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren en geautomatiseerde kennissystemen om fraudes te kunnen detecteren.
 • Verzekeringsmaatschappijen werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren.
 • De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een markt breed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

Welke maatregelen kunnen worden getroffen bij fraude?

 • De schade niet vergoeden.
 • De al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen.
 • De gemaakte (onderzoeks)kosten terugvorderen in de vorm van een boete van minimaal € 532.
 • Alle lopende schadeverzekeringscontracten en eventuele andere contracten opzeggen.
 • In de toekomst geen contracten meer met desbetreffende persoon aangaan.
 • Uw verzekeraar kan desbetreffende persoonsgegevens opnemen in een intern incidentenregister.
 • Het melden van persoonsgegevens aan de Stichting CIS.* 
 • Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.
 • Aangifte bij de politie.

*Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via stichting CIS. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Het gevolg kan zijn dat u niet of  uitsluitend tegen hogere premie of beperkte voorwaarden wordt geaccepteerd bij (ook andere) verzekeraars. Meer hier over staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting CIS: www.stichtingcis.nl.

U ondervindt voordeel van het opsporen van fraude. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingsproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau. Ook om te voorkomen dat u via uw premie meebetaalt aan het fraudegedrag van anderen, doen wij aan fraudebestrijding.