De NVGA draagt er zorg voor dat de hoge kwaliteit gewaarborgd blijft. Wij voldoen aan de regels en normen die de NVGA ons stelt en besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zeer serieus. Wij kennen een klachtenprocedure en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Uw klacht kunt u indienen via ons Klachtformulier op de website van de Westeinder Adviesgroep.

U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie van ons.
Kunnen wij niet binnen 10 dagen op uw klacht reageren? Dan laten wij u dit weten.