Privacy regels

Uiteraard houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van privacy. Bij het afsluiten en beheren van verzekeringen maar ook bij het behandelen van schades hebben wij altijd privacy gevoelige informatie nodig. Dit is altijd al zo geweest. Wij zijn daar altijd uiterst zorgvuldig mee omgegaan en blijven dit ook doen. Daar is geen privacy wet voor nodig, daar kun je gewoon op vertrouwen!

Particulieren

Je privacy is bij ons in goede handen. Onze ICT systemen zijn optimaal beveiligd, onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig bij het delen van gegevens die jij ons hebt verstrekt. Dit doen wij alleen als dit nodig is om jouw belangen te behartigen, indien dit nodig is voor bijvoorbeeld de acceptatie van een verzekering of indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn bijvoorbeeld in het kader van bestrijding van witwassen of terrorisme.

Hieronder vind je onze privacy kaart en ons uitgebreidere privacy statement.

Heb je vragen over privacy? Neem dan gerust contact met ons op. In veel gevallen zullen we je vragen direct kunnen beantwoorden of zal de door Westeinder Adviesgroep aangestelde Functionaris Gegevensbescherming (FG) je van de gewenste informatie kunnen voorzien.

Ondernemers

Als ondernemer hebben wij te maken met bedrijfsgegevens. Hoewel de AVG wetgeving nadrukkelijk betrekking heeft op personen, gaan wij met jouw bedrijfsgegevens even zorgvuldig om als met persoonsgegevens. Hierbij gelden voor ons dezelfde principes als bij persoonsgegevens. Je kunt er dus op vertrouwen dat wij uiterst zorgvuldig met de gegevens van jouw bedrijf omgaan en deze uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de (verzekerings)overeenkomsten. Delen van gegevens doen wij alleen als dit nodig is om jouw belangen te behartigen, indien dit nodig is voor bijvoorbeeld de acceptatie van een verzekering of indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn bijvoorbeeld in het kader van bestrijding van witwassen of terrorisme.

 

Verwerkersovereenkomst

In de verreweg de meeste gevallen is het niet nodig om een verwerkersovereenkomst met Westeinder Adviesgroep en/of Westeinder Assuradeuren aan te gaan. Je deelt welliswaar persoonsgegevens met ons kantoor, maar wij hebben hiervoor een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van privacy. (Je hoeft ook met verzekeraars geen verwerkersovereenkomst aan te gaan).

Wij hebben een uitgebreide toelichting met voorbeelden beschikbaar over het onderwerp werkgever en de verwerkersovereenkomst. Klik hier voor dit document.

Tevens heeft Adfiz een verklaring gemaakt over (het niet nodig zijn van) de verwerkersovereenkomst. Hiermee kun je aantonen dit te hebben onderzocht en verklaren waarom er geen verwerkersovereenkomst is gesloten. Klik hier om deze verklaring te downloaden.

Privacy op de website

Hoewel je op onze webstite op weinig plekken privacy gevoelige informatie kunt achterlaten hebben wij in het kader van zorgvuldigheid wel een Privacy statement.

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.